Secreted frizzled related protein 1 protects H9C2 cells from hypoxia/re-oxygenation injury by blocking the Wnt signaling pathway

Jing Tao, Mayila Abudoukelimu, Yi-tong Ma, Yi-ning Yang, Xiao-mei Li, Bang-dang Chen, Fen Liu, Chun-hui He, Hua-yin Li

Lipids Health Dis. 2016; 15: 72. Published online 2016 Apr 6. doi: 10.1186/s12944-016-0240-5

PMCID: PMC4822324